5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย2021

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย2021

มหาวิทยาลัยในไทย จำนวนมากกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย ซึ่งแต่ละคนต่างก็เลือกเรียนตามแต่ความต้องการและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยในไทย จำนวนมากกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย ซึ่งแต่ละคนต่างก็เลือกเรียนตามแต่ความต้องการและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

มหาวิทยาลัยในไทย หากสอบติดที่ไหนก็จะได้เรียนหรือศึกษาที่นั่น และนี่คือมหาวิทยาลัยที่จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากเข้าไปเรียน 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2021

1.มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยในไทย จำนวนมากกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย ซึ่งแต่ละคนต่างก็เลือกเรียนตามแต่ความต้องการและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

กำเนิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากโรงเรียนแพทย์ได้พัฒนาเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

จากนั้นได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ใน พ.ศ.2485 จนถึง พ.ศ.2512 เมื่อได้ปรับปรุงเป็นมหาวิทยาลัยอย่าสมบูรณ์แล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยใหม่เป็น มหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงปัจจุบัน

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในไทย จำนวนมากกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของไทย ซึ่งแต่ละคนต่างก็เลือกเรียนตามแต่ความต้องการและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของแต่ละคน

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นข้างตึกยาวข้างประตูพิมานไชยศรี ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อ พ.ศ. 2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2459

3.มาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 ตั้งอยู่บนดินแดนล้านนา เป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ากว่า 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ ที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ และแห่งที่ 9 ของประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยภาคใต้ มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นตามนโยบายพัฒนาภาคใต้

โดยมีเจตนารมณ์ตั้งแต่แรกที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร ทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย กำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาขยายและยกฐานะเป็นวิทยาลัย และต่อมาก็ได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2468

อย่างไรก็ตามการศึกษาแม้จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน แต่การสอบไม่ติดมหาวิทยาลัย หรือ ไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนใฝ่ฝันก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นคนที่ไม่มีอนาคต

เพราะในปัจจุบันมีการศึกษาทางเลือกมากมายให้เลือกเรียน ทั้งด้านอาชีพ หรือกระทั่งการศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งหากมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือไม่จบ ทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองเช่นกัน

หรือสามาารถเข้ารับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือสามารถชมการจัดอันดับเรื่องอื่นๆได้ ที่นี่

#มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย2021 #ทางเลือกของการศึกษา #การศึกษาแบบออนไลน์ #คณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในไทย

ขอขอบคุณภาพจาก

  • f.ptcdn.info
  • mthai.com
  • obs.line-scdn.net
  • www.laquatech.com
  • adaymagazine.com
  • siamrath.co.th
  • lh5.googleusercontent.com
  • f.ptcdn.info
Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit