5 อันดับ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

5 อันดับ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในโลกของเรานั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยหลายทวีป ในแต่ละทวีปก็ประกอบด้วยหลายประเทศรวมกัน ซึ่งในแต่ละ ประเทศ นั้นก็จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไป ตามแต่ลักษณะของภูมิประเทศ จำนวนประชากร และการแย่งชิงพื้นที่อาณานิคมในสมัยก่อน

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในบทนี้จะพาไปรู้จักกันเลย

อันดับที่ 5 บราซิล

มีพื้นที่ 8,514,877 ตร.กม.มีประชากรราว 210 ล้านคน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่กว้างขวางระหว่างตอนกลางของทวีปอเมริกาและมหาสมุทรแอตแลนติก บลาซิลเป็นดินแดนแห่งเกษตรกรรม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแบบป่าเขตร้อน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแรงงานจำนวนมาก ทำให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงสุดประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ และเป็นอันดับ 10 ของโลก ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการ และมีป่าอเมซอลเป็นปอดของโลก ซึ่งผลิตออกซิเจนให้โลกคิดเป็นสัดส่วนถึง 20 % เลยทีเดียว

อันดับที่ 4 ประเทศจีน

มีพื้นที่ 9,596,961 ตร.กม. มีประชากรราว 1,400 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ประเทศจีนมีอาณาเขตติดกับ 14 ประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทั้งสภาพป่า แม่น้ำ ทะเลทรายที่แห้งแล้งทางตอนเหนือ ติดกับไซบีเรีย  ป่าฝนกึ่งโซนร้อนทางใต้ ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว พม่า ส่วนทางตะวันตกเป็นที่ราบสูง

อันดับที่ 3 สหรัฐอเมริกา

มีพื้นที่ 9,629,091 ตร.กม. มีประชากรราว 326 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นแหล่งศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของผู้คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ย้านถิ่นฐานเข้ามาอาศัย ทำให้สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ใครหลายคนอยากมาท่องเที่ยว ประกอบด้วย 50 รัฐ และ 1 เขตการปกครอง คือวอชิงตันดีซี เป็นประเทศที่มีความหลายหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีเมืองหลวงคือ กรุงวอชิงตันดีซี และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ นิวยอร์ก ทั้งนี้ยังเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์

อันดับที่ 2 แคนาดา

มีพื้นที่ 9,984,670 ตร.กม. มีประชากรราว 35 ล้านคน เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา ติดมหาสมุทร 3 ด้าน ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก สัญลักษณ์ของแคนาดาที่รู้จักกันคือ น้ำตกไนแองการ่า กับใบเมเปิ้ล ซึ่งแคนาดา ได้นำเอาภาพของใบเมเปิ้ลมาเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติ มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ อังกฤษและฝรั่งเศส มีภาษาถิ่น ถึง 53 ภาษา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

อันดับที่ 1 รัสเซีย

มีพื้นที่ 17,124,442 ตร.กม. มีประชากรราว 143 ล้านคน เป็นประเทศที่มีพื้นที่มหาศาล มีอาณาเขตติดกับ 14 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 8 ของโลก มีระบบนิเวศน์วิทยาบนพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีป่าไม้ผลิตออกเจนเป็นปอดอันดับที่สองของยุโรป เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก และมีทะเลสาบที่บรรจุน้ำคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของโลก

#alloveraround #5 อันดับ #ประเทศ #ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขอบคุณภาพจาก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit