5 อันดับ ประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุด

ประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุด

ประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุด เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 17.2 ล้านตารางไมล์ เป็นที่อยู่อาศัยของประชากร กว่า 4.5 พันล้านคน เอเชียมีประเทศที่มีความเจริญอย่างมาก เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แต่ก็ยังคงมีประเทศที่จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเช่นกัน

ประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุด และนี่คือ 5 อันดับ

อันดับที่ 5 ประเทศ คีกิสฐาน ด้วย GDP 1004 ดอนล่า

จัดเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในเอเชียมีรายได้ประชาชาติขั้นต้นหรือ GNI ต่ำที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในยุโรปและเอเชียกลาง และประมาณ 32% ของประชากรมีชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจน ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความยากจน คือการพึ่งพาการเกษตรและช่องว่างทางความรู้ในหมู่ประชาชน คีกิสฐาน มีทรัพยากรที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก แต่ส่งออกได้เฉพาะฝ้ายและสาสูบเท่านั้น นอกจากนี้ยังขาดบริการทางธนาคารและการเงินภายในประเทศทำให้ประชาชนขาดการลงทุนในประเทศและขัดขวางการเจริญทางเศรษฐกิจ

อันดับที่ 4 ประเทศ เยเมน ด้วย GDP 851 ดอนล่า

องค์การสหประชาชาติเยเมนอยู่ในอันดับที่ 168 จาก 177 ประเทศ ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ หรือ HDI ซึ่งหมายความว่า เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกิดจากสงครามกลางเมือง การทุจริตและการจัดการเศรษฐกิจ ที่ผิดพลาดเนื่องจากสงครามกลางเมือง ทำให้ 79%ของประชากรอาศัยอยู่ ภายใต้เส้นความมยากจน และ 65% จัดว่ายากจนมาก

อันดับที่ 3 ประเทศ ทาจิกิสถาน ด้วย GDP 729 ดอนล่า

ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ยากจนลำดับที่ 3 ของเอเชีย การขาดโครงสร้างพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก คนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนเดินทางออกนอกประเทศ นอกจากนี้สงครามกลางเมืองยังทำลายโรงเรียน 1 ใน 5 ของโรงเรียนในประเทศ ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาซึ่งจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการลดความยากจน

อันดับที่ 2 ประเทศเนปาล ด้วย GDP 718 ดอนล่า

ความยากจนของเนปาลเกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมือง การคอรัปชั่น การขาดอุตสาหกรรมและการพึ่งพาเกษตรกรรม แม้จะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แต่กลับขายทรัพยากรที่มีให้กับประเทศอื่นๆ ที่เข้ามาลงทุนนั่นเอง

อันอับที่ 1 ประเทศเกาหลีเหนือ ด้วย GDP 651 ดอนล่า

จากข้อมูลในปัจจุบันเกาหลีเหนือกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชีย ความยากจนเกิดจากการปกครองโดยระบบเผด็จการ ตลาดเสรีแทบไม่มีอยู่จริง การปิดกั้นการติดต่อสื่สารกับโลกภายนอกทำให้เศรษฐกิจไม่ขยายและการค้าของเกาหลีเหนือส่วนใหญ่พึ่งพาการซื้อขายจากจีนเป็นหลัก ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกทำลาย ผู้คนไร้หนทางหาเลี้ยงชีพ ในปี 2020 คาดว่าจำนวนประชากรกว่า 60% ของเกาหลีเหนืออาศัยอยู่ในเส้นที่ต่ำกว่าความยากจน

#alloveraround #5 อันดับ #ประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุด #ประเทศในเอเชีย

ขอบคุณภาพจาก

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit