5 อันดับ ปราสาทสวย ในประเทศญี่ปุ่น

5 อันดับ ปราสาทสวย ในประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทสวย การสร้างปราสาทในประเทศญี่ปุ่นนั้นสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารเพื่อเป็นป้อมปราการ และศูนย์กลางเศรษฐกิจ รวมทั้งความหรูหราสวยงาม ของปราสาทยังแสดงถึงอำนาจบารมีของผู้ครอบครองปราสาท ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมีปราสาทเหลือรอดจากการทำลายของภัยธรรมชาติ ประมาณ 200 แห่ง

ปราสาทสวย และนี่คือ 5 สุดยอดปราสาทสวยในประเทศญี่ปุ่น

1. ปราสาทโกะเรียวคุ จังหวัดฮอกไกโด

นี่เป็นป้อมปราการรูปดาวเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในสมัยโชกุน โชคุนาวะ เพื่อป้องกันในช่วงสงคราม ถือเป็นปราสาทแบบตะวันตกแห่งแรก สร้างขึ้นตามฝรั่งเศษ เป็นรูปดาว 5 แฉกเพื่อวางปืนใหญ่ และเป็นแนวต้านทานแบบยุคใหม่ ใจกลางปราสาท เป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการ ฮอกไกโด เป็นศูนย์กลาง ของการปกครอง จึงมีความสำคัญอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองฮาโกะดาเตะ เป็นจุดชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง

2.ปราสาทมารุโอกะ จังหวัดฟุกุอิ

ปราสาทนี้มีอีกชื่อคือ ปราสาทแห่งสายหมอก เพราะมีตำนานเล่าว่า เมื่อมีศรัตรูมา หมู่ยักษ์ที่เฝ้าปราสาทจะพ่นหมอกออกมาปกป้อง สร้างโดยซามูไรหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่ที่กอบกู้ประเทศญี่ปุ่น สร้างบนพื้นราบที่อยู่บนภูเขา มีกำแพงหินเป็นฐาน โดยใช้วิธีเรียงหินแบบเก่า ระบายน้ำได้ดี มีหน้าต่างสำหรับทิ้งหินเพื่อโจมตีศรัตรู เป็นปราสาทของซามูไรเพียงไม่กี่แห่งที่ราดพ้นจากการถูกสั่งให้ทำล

3.ปราสาทมัตซึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ

หนึ่งในสี่ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมบัติญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ตัวปราสาทสร้างแบบมีปราสาทขนาดใหญ่ตรงกลาง ล้อมด้วยปราสาทขนาดเล็กหลายปราสาท และป้อมปราการเชื่อมต่อกัน ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง โดยไม่ใช้ตะปู ผนังด้านนอกทาสีดำ จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาท อีกา ปัจจุบันปราสาทมัตซึโมโตะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ในช่วงดอกซากุระบาน ภาพถ่ายดอกไม้ชมพูตัดกับปราสาทสีดำ กลายเป็นอีกหนึ่งภาพยอดฮิตของนักท่องเที่ยว

4.ปราสาทนาโกย่า จังหวัดไอจิ

ถูกสร้างเพื่อเป็นแนวป้องกันด่านหน้าของนาโกย่า ในช่วงสู้กับโอซาก้า ต่อมากลายเป็นที่พักของโชกุน ปราสาทนาโกย่ามีหอคอยสูง 5 ชั้น ภายในปราสาทมีชั้นใต้ดิน หอคอยใหญ่ถูกล้อมด้วยหอคอยเล็ก บนยอดประดับด้วยปลาสีทองที่ทำด้วยทองคำ 18 กระรัด ที่เป็นความงดงามและสะท้อนถึงอำนาจของโชกุน นอกจากนี้หินที่ใช้ในการก่อสร้างยังมีการประทับตราประจำตระกูลของขุนพล ภายในปราสาทตกแต่งด้วยภาพที่วาดบนแผ่นทอง

5.ปราสาทฮิโกเนะ จังหวัดชิงะ

ปราสาทนี้เป็นหนึ่งใน 4ปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติ และเป็นหนึ่งในสองปราสาทแบบดั้งเดิมที่ยังไม่ถูกทำลาย สร้างในสมัยเดโดะ ใช้เวลาก่อสร้างเดือบ 20 ปี โดยก้อนหินที่ใช้นำมาจากปราสาท เก่าแก่ 4 แห่ง เนื่องจากในสมัยเมจิ ปราสาทหลายแห่งถูกสั่งให้รื้อถอน แต่ปราสาทนี้ได้รับการยกเว้น ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม มีอาวุธ ชุดเกราะ และนิทรรศการ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

#alloveraround #5 อันดับ #ปราสาทสวย #ปราสาทในประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณภาพจาก

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit